phụ tùng ô tô

Chính sách đổi trả

Hủy đơn hàng

Quý khách hàng có thời gian 1-2 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần) để hủy bỏ đơn hàng (trả lại hàng) sau khi nhận được hàng trong trường hợp hàng không đúng theo yêu cầu, hàng sai về mặt kỹ thuật, hàng lỗi. Nếu quá ngày trên chúng tôi sẽ không đồng ý cho Quý khách trả lại hàng. Trường hợp Quý khách sẽ không trả lại hàng nếu hàng được đặt theo yêu cầu kỹ thuât riêng.

Thủ tục hủy đơn hàng

Khách hàng thông báo qua điện thoại và  phải gửi cho Công ty chúng tôi bằng văn bản qua Fax, Email, chuyển phát nhanh về vấn đề sản phẩm. Việc hủy bỏ sẽ không được chấp nhận nếu trong quá thời gian 1 tuần kể từ khi nhận được hàng mà Quý khách không thông báo.

Gửi trả lại hàng

Quý khách hàng phải trả lại tất cả hàng hóa và chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan cho việc giao hàng tại công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho Quý khách hàng nếu chúng tôi không nhận được hàng trả lại. Chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí cho việc trả lại hàng  điều này chỉ áp dụng cho hàng hóa không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Chúng tôi sẽ từ chối mọi sự trả lại hàng trong trường hợp hàng không phải chúng tôi cung cấp, hàng bị hư hỏng, hàng thay thế hoặc sửa đổi bất kỳ hình thức nào sẽ không được chấp nhận nhận. Người tiêu dùng phải trả lại tất cả các hàng hóa với chi phí của họ bằng cách sử dụng một dịch vụ trackable. Chúng tôi không có

Hoàn lại tiền

Công ty  chúng tôi sẽ hoàn lại tiền trong thời gian sớm nhất 1-2 ngày (không bao gồm ngày các ngày nghỉ, ngày lễ) sau khi nhận được đơn hủy bỏ và hàng trả lại từ khách hàng  Thời gian hoàn lại tiền chậm nhất 10 ngày. Chúng tôi giữ quyền từ chối bất kỳ hoàn trả dựa trên điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Khiếu nại, tố tụng

Nếu bạn có khiếu nại về hàng hoá, dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng viết thư cho quản lý bán hàng